Stylistika řádu

slavnostní uniformy

Uniformy a vlajky

Generálská slavnostní uniforma

Generálská gala uniforma

řádové dekorace

Řádový kříž a hvězda

zásady

Dress Code

I.

Při povyšování, církevních slavnostech, úmrtích apod. nosí členové Rytířského řádu sv. Konstantina a Heleny v českých zemích (dále jen „členové řádu“), řádový plášť daného stupně, pod pláštěm nosí laičtí členové řádu buď tmavý oblek s bílým motýlkem (pod bílým motýlkem nosí zavěšen dekorační řádový kříž), nebo frak (u kterého je možné nosit řádové dekorace: šerpu,řádové hvězdy a vyznamenání), nebo je možné nosit uniformu. Duchovní jsou pod pláštěm oděni dle typikonu. Dámy vždy nosí pokrývku hlavy a to buď klobouk, fascinátor nebo krajkový závoj.

II.

Při ostatních slavnostních příležitostech nosí členové řádu frak (nahrazuje černý oblek), bílou košili s bílým motýlkem spolu se zavěšenou dekorací řádu, nebo uniformu s řádovými dekoracemi a vyznamenáními.

III.

V běžném světském používání nosí členové řádu náhradu řádové dekorace ve formě rozety. Rozeta je umístěna v levé klopě libovolného společenského obleku.

IV.

Nově přijímaní členové řádu se na povýšení dostaví v černém společenském oblečení s bílou košilí a bílým motýlkem.

symbolika

Barvy řádu

Uniforma Řádu sv. Konstantina a Heleny vychází z následující symboliky:
Barva červená
Je barvou Marsu. Je barvou odvážných a statečných.
Vyjadřuje ohnivou touhu po cnosti, síle, triumfu a vládě.
Křesťanství ji spojilo s mučednictvím, dobročinností, ohněm a láskou.
Barva černá
Je barvou Saturnu. Skrývá v sobě cosi tajemného, tmu, z níž plyne smutek.
Přirovnává se k zemi. Značí pokoru a oddanost, ale i zásadovost a sílu.
Zlatý kov
Symbolizuje Slunce. Je barvou vznešenosti, blahobytu a slavných panovníků.
V kombinaci s červenou znamená volnost, stálost a svobodu, v kombinaci s černou počestnost a dlouhý život.
Základním motivem je vavřínová ratolest s plody, porta s motivem lomeného kůlu a rostlinné rozviliny.
Vavřínová ratolest je čestným symbolem v jehož podobě mají původ koruny králů.
Porta s motivem lomeného kůlu symbolizuje nerovnou cestu lemovanou překážkami avšak přesto směřující k cíli.
Rostlinné rozviliny, v našem podání umístněné na límci, jsou připomenutím spojených Svatoplukových prutů
odkazujících na pospolitost, v níž je síla a neporazitelnost.
Pěticípá hvězda jako hodnostní označení symbolizuje štěstí, zdraví, nový život.
Vyzařuje slávu a dobré skutky. Je symbolem ušlechtilého smýšlení.

hymna

Hymna řádu