Dohody a uznání

Jmenování velmistra nejvyšším představitelem Ukrajinské pravoslavné církve Kyjevského patriarchátu v České republice

 

Dekret o spolupráci a společném uznání s rytířským řádném Římští orly

Dekret o prohlášení rytířského řádu stvropigiálním řádem

 

Dekret o udělení hodnosti: archimandrita (arciopat)

Překlad

Dekret o uznání řádu pravoslavnou církví v USA

Překlad Nebraské Pravoslavné Eparchie ze dne 14.09.2007

Uznávací dekret mezinárodního pravoslavného řádu

Překlad do českého jazyka

Dekret o spolupráci a uznání gruzínského královského pravoslavného řádu

Překlad do českého jazyka

Dohoda o vstupu řádu do mezinárodní ligy na ochranu lidské důstojnosti a vzájemném uznání a spolupráci

Překlad do českého jazyka

Vlastnoruční písemné potvrzení stanov rytířského řadu ze strany následníka carského trůnu careviče Pavla II.

ROZSUDKY VE VĚCI POMLUV PROTI VELMISTROVI ŘÁDU

 

Rozsudek a trest za pomluvu velmistra

 

 

 

Rozsudek za pomluvu velmistra

Rozsudek za pomluvu a o uznání platnosti řádu ze dne 19.5.2009 konec str. 4 a začátek str. 5

Vydaná omluva


Rozhodnutí patriarchy konstantinopolského o nekanonickém jednání Pravoslavné církve v českých zemích a Slovensku

 

Knihy o řádu vydané v zahraničí

Řecká publikace:

http://www.scientific-journal-articles.org/bookstore/history-papagiannopoulos-king-latinus/history-of-the-family-papagiannopoulos-deligiannis-litinas-lithinos-litinus-latinus-with-genarches-tribal-founders-the-kings-latinus-and-pelasgos.htm

Katalog v Belgii:

https://uia.org/s/or/en/1100066510

Katalog obnovených řádů:

http://www.heraldica.org/topics/orders/bg-orders.htm#recently

V této knize v roce 1982 daroval řád:

http://aleksandraziolkowskaboehm.blogspot.com/2015/05/order-wielkiego-konstantyna-ordo.html

40 let řádu:

https://books.google.cz/books?id=mh9jGwAACAAJ

Patriarcha:

http://www.patriarchateofalexandria.com/index.php?lang=en

Mikuláš VI.

https://orthodoxwiki.org/Nicholas_VI_of_Alexandria