Komtur:

rytíř Zbyněk Nieslanik
inv. 10.11. 2012

Vicekomtur:

rytíř Bohdan Sikora, Bc., MSc.
inv. 13.12.2014

Členové:

rytíř Ján Kucko
inv. 31.8.1995

rytíř František Řezník, MUDr.
inv. 06.11.2010

rytíř Zdeněk Tomáš Štěpanovský, Mgr.
inv. 06.11.2010

rytíř Jaromír Jan Procházka, Dipl. Ing.
inv. 27.05.2017

Čestní rytíři:

rytíř Jiří Hájek
inv. 25.05.2007

rytíř František Skoták, MUDr.
inv. 04.06.2010

rytíř Karel Lón
inv. 06.11.2010

rytíř Petr Kuběna
inv. 12.12.2015

rytíř Lukáš Lhoťan
inv. 27.05.2017

rytíř Stanislav Rejn
inv. 08.12.2018

dáma Ivana Procházková, MUDr.
inv. 25.5.2019

rytíř Matyáš Kucko
inv. 4.12.2021

rytíř Ivan Kohút, Dipl.Ing.
inv. 4.12.2021